แจกันดอกไม้ประดิษฐ์

รหัส : AFV-17_02

กุหลาบ ขาว, กุหลาบ เหลือง, และ ไฮเดนเยีย (นอก) ชมพู
ขนาด : M