แจกันดอกไม้ประดิษฐ์

รหัส : AFV-17_07

กุหลาบ แดง, และ กุหลาบ ชมพู
ขนาด : S