แจกันดอกไม้ประดิษฐ์

รหัส : AO-17_01

กุหลาบ เขียว, และ กล้วยไม้ฟาแลน ม่วง
ขนาด : M