แจกันดอกไม้ประดิษฐ์

รหัส : AO-17_03

กุหลาบ ชมพู, และ กล้วยไม้ฟาแลน ชมพู
ขนาด : M