แจกันดอกไม้ประดิษฐ์

รหัส : AV-17_22

กุหลาบ ม่วง, กุหลาบ แชมเปญ, ไฮเดนเยีย (นอก) ขาว, และ ไฮเดนเยีย (นอก) ชมพู
ขนาด : S