แจกันดอกไม้ประดิษฐ์

รหัส : AV-17_23

กุหลาบ คละสี, ไฮเดนเยีย (นอก) ขาว, และ ไฮเดนเยีย (นอก) ชมพู
ขนาด : M