กระเช้าผลไม้

รหัส : FB-14_03

รายละเอียดสินค้า
1. แอ๊ปเปิ้ลแดง 3 ลูก
2. แอ๊ปเปิ้ลเขียว 3 ลูก
3. ส้มซันคิสท์ 3 ลูก
4. กีวี่ 6 ลูก
5. สาลี่ทอง 2 ลูก
6. สาลี่หิมะ 2 ลูก
7. องุ่นแดง 1 พวง