กล้วยไม้

รหัส : OC-17_01

กล้วยไม้ฟาแลน ม่วง
ขนาด : M