แจกันดอกไม้ประดิษฐ์

รหัส : AFV-17_04

กุหลาบ ขาว, และ กุหลาบ ม่วง
ขนาด : M