กระเช้าดอกไม้

รหัส : BK-21_04

กุหลาบ มาลียา, ไฮเดนเยีย (นอก) ขาว, และ ไฮเดนเยีย (นอก) ชมพู
ขนาด : M