News & Activities > คุณเรวัต มิสลิลลี่ ไปเยี่ยม ท่านอรรถพล ใหญ่สว่าง อัยการสูงสุด


วันพฤหัสบดีที่ 26 ธันวาคม 2556

คุณเรวัต จินดาพล มิสลิลลี่ ฟลาวเวอร์ เดินทางไปเยี่ยม ท่านอรรถพล ใหญ่สว่าง อัยการสูงสุด ที่ศูนย์ราชการ เพื่อไปมอบกระเช้าผลไม้ให้ท่ารอรรถพล และได้รับการต้อนรับจากท่านอรรถพล เป็นอย่างดี


คุณเรวัต จินดาพล เข้าเยี่ยมท่านอรรถพล ใหญ่สว่าง

คุณเรวัต จินดาพล เข้าเยี่ยมท่านอรรถพล ใหญ่สว่าง