News & Activities > การฝึกอบรมหลักสูตรการจัดการธุรกิจดอกไม้สด โดยมิสลิลลี่


วันที่ 3 - 7 กันยายน ที่ผ่านมา ทีมผู้บริหารแผนกแม่บ้าน (House Keeping) ของกลุ่มโรงแรมกะตะกรุ๊ปและ Beyond จำนวน 8 คน จาก 6 โรงแรมในจังหวัดภูเก็ต พังงา กระบี่ และสมุย เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการจัดการธุรกิจดอกไม้สดและการจัดดอกไม้ทฤษฎี Raybana โดยมีคุณเรวัต จินดาพล ผู้ก่อตั้งบริษัท มิสลิลลี่ ฟลาวเวอร์ จำกัด เป็นผู้ให้การอบรม

 

มิสลิลลี่จัดอบรมหลักสูตรการจัดการธุรกิจดอกไม้สด   มิสลิลลี่จัดอบรมหลักสูตรการจัดการธุรกิจดอกไม้สด
     
มิสลิลลี่จัดอบรมหลักสูตรการจัดการธุรกิจดอกไม้สด   มิสลิลลี่จัดอบรมหลักสูตรการจัดการธุรกิจดอกไม้สด
     
มิสลิลลี่จัดอบรมหลักสูตรการจัดการธุรกิจดอกไม้สด   มิสลิลลี่จัดอบรมหลักสูตรการจัดการธุรกิจดอกไม้สด
     
มิสลิลลี่จัดอบรมหลักสูตรการจัดการธุรกิจดอกไม้สด   มิสลิลลี่จัดอบรมหลักสูตรการจัดการธุรกิจดอกไม้สด