News & Activities > งานทอดกฐินที่วัดป่าสระแก้ว อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์


ภาพบรรยากาศงานทอดกฐินวัดป่าสระแก้ว อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2557 ซึ่งมีคุณสิราม เป็นประธาน มีชาวบ้านที่มีจิตศรัทธามาร่วมนับหมื่นคนหลายปีที่ผ่านมา โรงทาน 300 โรง รถหลายพันคัน ทั้งๆ ที่เป็นวัดป่าที่อยู่ไกลจากตัวเมืองมาก วัดนี้เป็นส่วนหนึ่งของอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ ในวัดมีปรางค์ฤาษี ซึ่งเป็นพระปรางค์ที่สร้างขึ้นในสมัยยุคเขมรโบราณเรื่อยมา จนถึงพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 พ.ศ.1724-1764 ส่วนวัดนี้ในอดีตนา่จะเป็นวัดป่าอรัญญิกในสมัยอาณาจักรทวารวดี ซึ่งมีเมืองโบราณศรีเทพเป็นศูนย์กลางอำนาจในยุคนั้น เลยไม่ต้องสงสัยเลยว่าทำไมคนมากมายจึงได้มาวัดนี้จากทั่วทุกทิศ เพราะบุญบารมีเก่าที่เคยผูกพันกับเมืองโบราณแห่งนี้นั่นเอง

 

งานทอดกฐินวัดป่าสระแก้ว เพชรบูรณ์   งานทอดกฐินวัดป่าสระแก้ว เพชรบูรณ์
     
งานทอดกฐินวัดป่าสระแก้ว เพชรบูรณ์   งานทอดกฐินวัดป่าสระแก้ว เพชรบูรณ์
     
งานทอดกฐินวัดป่าสระแก้ว เพชรบูรณ์   งานทอดกฐินวัดป่าสระแก้ว เพชรบูรณ์
     
งานทอดกฐินวัดป่าสระแก้ว เพชรบูรณ์   งานทอดกฐินวัดป่าสระแก้ว เพชรบูรณ์
     
งานทอดกฐินวัดป่าสระแก้ว เพชรบูรณ์