News & Activities > คุณมยุรี จากช่อง 7 เข้ามาทำสกู๊ป ที่ มิสลิลลี่


วันที่ 13 ก.พ. 57
คุณมยุรี จากช่อง 7 เข้ามาทำสกู๊ป ที่ มิสลิลลี่

เกี่ยวกับเทรนด์ดอกไม้ปีนี้ การนำเข้า และราคาจำหน่าย เนื่องจากปีนี้ มัปัญหาเรื่อง สภาพอากาศ

คุณเรวัต ให้สัมภาษณ์ คุณ มยุรี(เชอรี่) จาก ช่อง 7
คุณมยุรี จากช่อง 7 เข้ามาทำสกู๊ป ที่ มิสลิลลี่


คุณเรวัต มอมช่อดอกไม้ให้ทีมงาน
คุณมยุรี จากช่อง 7 เข้ามาทำสกู๊ป ที่ มิสลิลลี่