News & Activities > ร้านดอกไม้ Prince's ประเทศสิงคโปร์ เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานที่มิสลิลลี่ ฟลาวเวอร์


วันที่ 1 กันยายน 2557 มิสลิลลี่ ฟลาวเวอร์ ได้มีโอกาสต้อนรับพนักงานจากร้านดอกไม้ Prince's ในประเทศสิงคโปร์ จำนวน 3 ท่าน ซึ่งได้เดินทางเข้ามาเยี่ยมชมที่บริษัท
และศึกษาการดำเนินงานต่างๆ รวมถึงการจัดดอกไม้ ทั้งนี้ คุณเรวัต จินดาพล ผู้ก่อตั้ง บริษัท มิสลิลลี่ ฟลาวเวอร์ จำกัด ได้สาธิตวิธีการจัดดอกไม้ในรูปแบบทฤษฎีของ Raybana ให้ชมอีกด้วย

 

ร้านดอกไม้ Prince's ประเทศสิงคโปร์ เข้าเยี่ยมมิสลิลลี่   ร้านดอกไม้ Prince's ประเทศสิงคโปร์ เข้าเยี่ยมมิสลิลลี่
     
ร้านดอกไม้ Prince's ประเทศสิงคโปร์ เข้าเยี่ยมมิสลิลลี่   ร้านดอกไม้ Prince's ประเทศสิงคโปร์ เข้าเยี่ยมมิสลิลลี่
     
ร้านดอกไม้ Prince's ประเทศสิงคโปร์ เข้าเยี่ยมมิสลิลลี่   ร้านดอกไม้ Prince's ประเทศสิงคโปร์ เข้าเยี่ยมมิสลิลลี่