News & Activities > คุณเพลิน Rain Florist เข้ามาเยี่ยมที่ มิสลิลลี่ ฟลาวเวอร์


วันอังคารที่ 24 ธันวาคม 2556

คุณเพลิน Rain Florist เข้ามาเยี่ยม คุณเรวัต ที่ มิสลิลลี่ ฟลาวเวอร์ คุณเพลินได้มอบ ดอกกุหลาบทองคำ 24K เป็นของที่ละลึกการมาเยี่ยมครั้งนี้ด้วย

 


คุณเพลิน Rain Florist เข้าเยี่ยมมิสลิลลี่